MENU 1 - Thực đơn tiệc 140.000
MENU 2 - Cơm phần 100.000
MENU 1 - Cơm phần 100.000
MENU 5 - Cơm phần 80.000đ
MENU 6 - Cơm phần 80.000đ
MENU 4 - Cơm phần 80.000đ
MENU 2 - Cơm phần 80.000đ
MENU 3 - Cơm phần 80.000đ
MENU 1 - Cơm phần 80.000đ
MENU 1 - Thực đơn tiệc 210.000
MENU 2 - Thực đơn tiệc 210.000
MENU 3 - Thực đơn tiệc 210.000
MENU 4 - Thực đơn tiệc 210.000
MENU 5 - Thực đơn tiệc 210.000
MENU 1 - Thực đơn tiệc 190.000
MENU 2 - Thực đơn tiệc 190.000
MENU 3 - Thực đơn tiệc 190.000
MENU 4 - Thực đơn tiệc 190.000
MENU 5 - Thực đơn tiệc 190.000
MENU 6 - Thực đơn tiệc 190.000

    Cách làm Dâu Tây bọc Chocolate
    Video dạy làm tiết canh cua
nha hang ocean palace da lat      nha hang ocean palace da lat nha hang ocean palace da lat nha hang ocean palace da lat